Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

auroraaa
3664 4bf7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
9855 9d39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
6300 57ed
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabalthi89 balthi89

May 27 2019

auroraaa
5334 384f 500
auroraaa

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapareidolie pareidolie
auroraaa
9234 d0a2 500
Reposted fromerq erq

May 10 2019

auroraaa
auroraaa
3874 9fc7 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
auroraaa
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
auroraaa
3121 a708 500
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
auroraaa
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaoll oll
auroraaa
4726 f8c3
Reposted frompursuit pursuit viasatyrlane satyrlane
auroraaa
9388 ee21 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viabigevilgrin00 bigevilgrin00
auroraaa
auroraaa
1801 efd3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaruuda maruuda
auroraaa
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viasatyrlane satyrlane
5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viamaruuda maruuda
auroraaa
2970 b32f 500
Reposted frompiehus piehus viazelbekon zelbekon
auroraaa
3843 a89e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakwasmilosz kwasmilosz
auroraaa
Reposted fromtoft toft viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl