Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

auroraaa
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
auroraaa
1117 62f5 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
auroraaa
4355 8d51 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawiksz wiksz

May 29 2019

auroraaa
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
3664 4bf7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
9855 9d39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
6300 57ed
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabalthi89 balthi89

May 27 2019

auroraaa
5334 384f 500
auroraaa

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapareidolie pareidolie
auroraaa
9234 d0a2 500
Reposted fromerq erq

August 05 2019

auroraaa
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
auroraaa
1117 62f5 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
auroraaa
4355 8d51 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawiksz wiksz

May 29 2019

auroraaa
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
3664 4bf7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
9855 9d39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
auroraaa
6300 57ed
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabalthi89 balthi89

May 27 2019

auroraaa
5334 384f 500
auroraaa

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapareidolie pareidolie
auroraaa
5334 384f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl